the South

the South

Mekong RIver, Vĩnh Long

the South

the South

Khmer village, Trà Vinh

the South

the South

Bình Tây market, Chợ Lợn, Saigon

the Center

the Center

Poklong Garai, Phan Rang

the Center

the Center

Hội An at night

the Center

the Center

Perfume River, Huế

the North

the North

Ninh Bình pagoda

the North

the North

Bát Tràng workshop, Gia Lâm

the North

the North

Temple of Literature, Hanoi

the South

the South

Mekong canal,Vĩnh Long

the South

the South

Khmer monks, Trà Vinh

the South

the South

Saigon River

the Center

the Center

Long Khánh Pagoda, Nha Trang

the Center

the Center

Chăm stone carving, Mỹ Sơn

the Center

the Center

Thu Bồn River, Hội An

the North

the North

Hạ Long Bay

the North

the North

making gold foil, Kiêu Kỵ

the North

the North

basket shop, Hanoi Old Quarter

the South

the South

making rice paper wrappings, Vĩnh Long

the South

the South

Khleang Temple, Sóc Trăng

the South

the South

Giác Viên Pagoda, Saigon

the Center

the Center

Tây Sơn leaders, Bình Định

the Center

the Center

Chăm ruins, Mỹ Sơn

the Center

the Center

Hoàng Thành, Huế Citadel

the North

the North

rowing with the feet, Ninh Bình

the North

the North

traditional Vietnamese house, Đường Lâm

the North.

the North.

water-puppet performance, Hanoi

the South

the South

HIstory Museum, Hồ Chí Minh CIty

the South

the South

bridge over a canal in Vĩnh Long Province

the South

the South

Khmer temple, Trà Vinh

the Center

the Center

Cánh Tiên Tower, Chà Bàn, Bình Định

the Center

the Center

Hội An River waterfront

the Center

the Center

the mausoleum of Emperor Tự Đức, Huế

the North

the North

Đình Mông Phụ ,Đường Lâm

the North

the North

Turtle Tower, Hoàn Kiếm Lake, Hanoi

the North

the North

floating houses, Hạ Long Bay